Budynki

Zagospodarowanie terenu:

 

 

Rzuty elewacji:

Dane techniczne:

 Oznaczenie  nr. działki  pow. działki  powierzchnia użytkowa
 III L  764/14  594 m2 293,39 m2
 III P  765/14  378 m2  293,39 m2
 Oznaczenie  nr. działki  pow. działki  powierzchnia użytkowa
 II L  767/14  452 m2  193,63 m2
 II P  768/14  433 m2  193,63 m2

Rzuty działek: III L, III P
Rzuty domów: III L, III P
Rzuty działek: II L, II P
Rzuty domów: II L, IIP

Legenda:

REZERWACJA
SPRZEDANE